چگونه جنسیت جنین تعیین کنیم؟

تعیین جنسیت

تعیین جنسیت


تعداد زیادی از افرادی که برای شروع اقدامات و آزمایشات قبل از بارداری مراجعه می کنند ،در مورد این می پرسند که آیا می توان به روشی جنسیت جنین را تعیین کرد یا خیر؟

در این مورد باید در ابتدا مکانیسم تعیین جنسیت دختر یا پسر در بارداری را توضیح داد.جنسیت جنین در زمان لقاح توسط کروموزوم هاتعیین می شود.کروموزوم جنسی در خانمها شامل دو کروموزوم xx و در مردان شامل دو کروموزوم xy است.در زمان تشکیل تخمک و اسپرم چون ماده ژنتیکی نصف می شود ،در هر سلول جنسی هم یک کروموزوم جنسی باقی می ماند که در ترکیب با سلول جنسی والد دیگر جفت کروموزوم ها تشکیل شده و در نهایت جنسیت جنین مشخص می شود.تمام تخمک های یک خانم کروموزوم های جنسی x دارند .در حالی که اسپرمهای مردان حاوی کروموزوم x یا y  است.

بنابراین در صورت ترکیب اسپرم حاوی کروموزوم x با تخمک که کروموزوم x  دارد ،جنینی با کروموزوم های جنسی xx تشکیل شده و جنسیت جنین دختر خواهد بود.در صورت ترکیب اسپرم حاوی کروموزومy با تخمک که کروموزوم x  دارد ،جنینی با کروموزوم های جنسی xy تشکیل شده و جنسیت جنین پسر خواهد بود.

کروموزوم X ,Y

پس مسلم است که پس از بارداری امکان تغییر جنسیت نیست. موضوعی که هنوز هم به ندرت توسط بعضی والدین پرسیده می شود.پس احتمال پسر یا دختر شدن یک جنین 50 درصد است . قبل از بارداری می توان احتمال تشکیل جنین با جنسیت مطلوب والدین را از یان میزان 50درصد افزایش داد.اما تنها یک روش برای قطعیت صد درصد جنسیت مطلوب وجود دارد که در مورد هر یک توضیح می دهیم.

روش های تعیین جنسیت

روش تعیین جنسیت

روشهای زمان تخمک گذاری، رژیم غذایی، مکمل‌ها و دیگر روش‌های انتخاب جنسیت ممکن است احتمال ایجاد جنسیت مورد نظر را افزایش دهد اما هیچکدام از این روش‌ها تضمین شده نیست.

قابل اعتمادترین روش انتخاب جنسیت، روشIVF همراه PGD (تشخیص ژنتیک قبل از کشت) این روش‌ DNA جنین قبل از انتقال بررسی و آزمایش می‌شود.

1. روش تغذیه ای

این روش حدود 3 تا 4 ماه قبل از اقدام به بارداری باید شروع شود .درصد موفقیت این روش برای تعیین جنسیت مورد نظر حدود 70درصد است .درصد احتمال این روش زمانی افزایش پیدا می کند که هم زمان با روش های دیگر برای تعیین جنسیت انجام گیرد.

مکانیسم روش تغذیه ای در مادربرای تشکیل جنسیت پسر، به این صورت است که با بالا بردن نسبت پتاسیم و سدیم و همچنین کم کردن میزان منیزیم و کلسیم، لایه خارجی تخمک و متابولیسم آن تغییر می کند. این تغییر سبب جذب بیشتر اسپرماتوزوئیدهای حامل کروموزوم y به سمت تخمک میشود.مصرف گوشت قرمز،خوراکی های شور و کاهش مصرف لبنیات به پسر شدن جنین کمک بیشتری می کند.

اما  برای تشکیل جنسیت جنین دختر میزان کلسیم و منیزیوم بیشتر لازم است.مصرف ماهی،لبنیات ،سبزیجات تازه به ایجاد جنسیت دختر کمک می کند.

2. اسیدیتی واژن

میزان اسیدیتی واژن، نقش بسیار مهمی در تعیین جنسیت جنین دارد. PH واژن ممکن است قلیایی یا اسیدی باشد.اگر واژن دارای PH قلیایی باشد،احتمال زنده ماندن و سرعت حرکت اسپرمهای Y بیشتر است و بنابراین احتمال جنسیت پسر جنین افزایش می یابد.در صورت شستشوی واژن با یک محلول قلیایی مثل بیکربنات سدیم یا جوش شیرین،PH واژن قلیایی می شود و محیط برای تشکیل جنین پسر مهیا می شود.در زمان تخمک گذاری نیز  PH واژن به سمت قلیایی میرود و در صورتی که نزدیکی در این زمان انجام شود،احتمال تشکیل جنین پسر بیشتر است.

برعکس زمانی که میزان PH واژن اسیدی باشد، احتمال زنده ماندن اسپرم های Y کاهش می یابد، در این صورت احتمال جنین دختر افزایش می یابد.شستشوی واژن با یک ماده اسیدی مثل سرکه رقیق قبل از مقاربت به تشکیل جنین دختر کمک می‌کند.

3. تعیین زمان تخمک گذاری

یکی از عوامل موثر در تعیین جنسیت جنین ، زمان مقاربت زوجین است. به این صورت که اگر مقاربت در زمان تخمک گذاری انجام گیرد، احتمال جنسیت پسر افزایش می یابد. حرکت اسپرم های Y سریع تر از اسپرم های X است. در زمان تخمک گذاری، ترشحات دهانه رحم، رقیق تر و قلیایی تر می شود و اسپرم هایY به آسانی و سریعتر حرکت می کنند. برعکس هر چه فاصله از زمان تخمک گذاری بیشتر باشد ، احتمال تشکیل جنین دختر بیشتر می شود.

4. روش IVF و PGD

روش IVF و PGD  قطعی ترین روش موجود است. احتمال تشکیل جنسیت مورد نظر در این روش تقریبا صد در صد است. در این روش، نمونه ای از اسپرم و تخمک گرفته و در آزمایشگاه با توجه به جنسیت دلخواه ترکیب می شود و بعد از تشکیل جنین،‌ DNA جنین قبل از انتقال بررسی و آزمایش می‌شود.  و جنین با جنسیت مطلوب در رحم مادر جاگذاری می شود.در روش لقاح آزمایشگاهی، احتمال موفقیت بارداری حداکثر 45 درصد است ولی با توجه به مطالبی که گفته شد، در صورت بارداری، جنین 100درصد جنسیت مورد نظر خواهد داشت.

با اینکه این روش بسیار دقیق است اما بسیار پر هزینه و پیچیده است. PGD تعیین جنسیت معمولا برای زوج‌هایی استفاده می‌شود که سابقه بیماری مادرزادی های خاصی دارند که فقط در جنسیت خاصی بروز پیدا می کند و از این روش برای تشکیل جنین های غیر مبتلا استفاده می شود.البته هنوز هم افرادی هستند که صرف علاقه ی شخصی به فرزند دختر یا پسر این اقدام را انجام می دهند.

5. روش IUI

در این روش ابتدا زمان تخمک گذاری و سایز فولیکولهای تخمدان بررسی می شود، سپس نمونه ی اسپرم در آزمایشگاه بررسی شده و اسپرم های Y و X براساس تفاوت آنها در سرعت حرکت از هم جدا می شوند.

در این روش به وسیله یک دستگاه گریز از مرکز، اسپرم‌های X و Y براساس تراکم و وزن جدا می‌شوند. سپس نمونه اسپرمی به رحم تلقیح می شود که احتمال x یا y بیشتری داشته باشد. اگر نتیجه این روش به یک بارداری موفق منجر شود(30 درصد )، احتمال تولید جنسیت مورد نظر زیاد خواهد بود یعنی حدود 80 درصد.

بیشتر بدانید : لابیاپلاستی چیست؟

تشخیص جنسیت جنین

تشخیص جنسیت جنین

1. سونوگرافی

از آن جایی که اندام تناسلی جنین در 14 هفته کامل می شود ،تا آن زمان نمی توان بطور قطع در مورد جنسیت جنین در سونوگرافی نظر داد.اما بهترین زمان برای تشخیص جنسیت جنین بعد از 4 ماهگی یا 18 هفته ی جنینی است.

4. آمنیوسنتز

این روش هم یک آزمون تهاجمی است. آمنیوسنتز معمولا در حدود هفته 16-18 بارداری انجام می شود. در این تست با سوزن وارد شده به رحم از طریق شکم با هدایت سونوگرافی مقدار کمی از مایع آمنیوتیک دور جنین، برداشته شده و به آزمایشگاه ارسال شده و از نظر کروموزومی بررسی می شود. تست آمنیوسنتز جهت تشخیص ناهنجاری های کروموزومی مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه ی تست، جنسیت جنین هم مشخص می شود.این روش هم به دلیل تهاجمی بودن و خطر سقط، صرفا” جهت تشخیص جنسیت جنین انجام نمی شود.

NIPT .2

در این روش یک آزمایش خون از مادر گرفته می شود. نمونه از نظر وجود یا عدم وجود کروموزوم Y جنین در خون مادر مورد بررسی قرار می گیرد. اگر کروموزوم Y وجود داشته باشد، جنسیت جنین یک پسر است، در غیر این صورت، جنسیت جنین دختر است. این نمونه گیری از 10هفتگی به بعد قابل انجام است.

3. نمونه برداری از ویلوس(پرزهای جفت) کورونی (CVS)

این روش  یک آزمایش تهاجمی است که در حدود هفته 11-13 بارداری انجام می شود. یک سوزن از طریق شکم و یا از طریق واژن به کمک سونوگرافی وارد رحم مادر شده قسمت کوچکی از جفت را جدا می کند و از نظر کروموزومی مورد بررسی قرار می گیرد. CVS می تواند جنسیت جنین و ناهنجاری های کروموزومی را تشخیص دهد.اما این روش به دلیل تهاجمی بودن فقط برای تشخیص ناهنجاری های کروموزومی و نه صرفا” تشخیص جنسیت جنین انجام می شود.

2 دیدگاه

  • سلام من قصد دوقلو باردارشدن رو داشتم دکتر برام کلومیفن تجویز کردن و روزهای۸تا۱۰امپول زدم از طریق سونو مشخص شد سه تا تخمک ۱۹و۲۰و۲۲دارم اگه بعد از تخمک گذاری اقدام برای بارداری کنم هنوز احتمال دوقلو شدن وجود داره؟یعنی تخمکا از بین نمیرن؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button